Видання
Аукціонний дім «Корнерс» надає широкий комплекс видавничих послуг:
- створення концепції видання;
- написання, редакція і коректура текстів;
- професійна фотозйомка;
- розробка оригінал-макету;
- повний поліграфічний супровід.